akhp-logo-inverzni-bez-AK

Lidé

Hana Poláchová

attorney / advokátka
mobil: +420 602 505 026
email: polachova@akhp.cz

Jsem absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

V advokátní kanceláři působím jako advokátka a zabývám se soukromým právem, zejména občanským, rodinným, obchodním a právem nemovitostí.

Za své silné stránky považuji dlouhodobou kontinuální znalost a praxi v problematice, hlubokou analýzu témat v jejich souvislostech, jakož i schopnost zohlednit potřeby klienta s ohledem na dopady zvolených řešení.

Rozsáhlé znalosti a zkušenosti jsem získala více než dvacetiletou praxí jako advokát vedoucí svou vlastní kancelář od roku 1996. Zpracovávala jsem celou šíři agend včetně zastupování klientů před soudy a arbitrážemi.

Hovořím česky, anglicky a rusky.

Jsem zapsaná v evidenci České advokátní komory pod č. 7877.

Specializace
soukromé právo
občanské právo
rodinné právo
právo nemovitostí
obchodní právo
soudní a arbitrážní spory

Specializace
veřejné právo
pojišťovnictví, distribuce pojištění (IDD)
penzijní právo
finanční právo a regulace
ochrana osobních údajů (GDPR)
právo proti praní špinavých peněz (AML)
evropské právo
soukromé právo
M&A, právo obchodních korporací
občanské právo
pracovní právo
soudní spory
spotřebitelské spory u finančního arbitra
hromadné žaloby

Peter Truska

lawyer / advokátní koncipient
mobil: +420 777 691 885
email: peter.truska@akhp.cz

Jsem absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (2008).

Právní praxi provozuji od roku 2008. Své znalosti a zkušenosti jsem nabyl ve finančním sektoru, kde jsem působil na různých právních, compliance a v posledních pěti letech i vedoucích pozicích ve významných mezinárodních finančních korporacích.

Mezi mé úspěšné projekty patří transformace penzijního fondu (2012), implementace regulace provizí v pojišťovnictví (2016), implementace regulace distribuce pojištění (2018) a akvizice a následná přeshraniční fúze dvou významných pojišťovacích skupin na českém a slovenském trhu (2019).

Byl jsem členem legislativní sekce a výkonného výboru České asociace pojišťoven a členem legislativní sekce Asociace penzijních společností ČR.

Mluvím česky, slovensky a kromě toho ovládám i angličtinu.

Za své silné stránky považuji schopnost vidět a řešit právní problémy komplexně, pragmaticky, konstruktivně a se silnou orientací na business.

Jsem zapsán v evidenci České advokátní komory pod č. 43885.