akhp-logo-inverzni-bez-AK

Služby

Pojišťovnictví

pojišťovací a penzijní regulace, distribuce pojištění u pojišťoven i zprostředkovatelů (IDD), tvorba produktů a pojistných podmínek, licenční řízení u ČNB

Zprostředkování finančních produktů

zprostředkovatelská regulace pro spotřebitelské úvěry, penzijní produkty, pojištění, investiční produkty

Compliance a AML

vnitřní řídící a kontrolní systémy finančních institucí, standardy kvality, vnitřní pracovní postupy a směrnice, governance společností, AML předpisy

Osobní údaje

regulace ochrany osobních údajů (GDPR), poučení o zpracování osobních údajů, zpracovatelské smlouvy, činnost data protection officera

Občanské právo

běžné životní situace, prodej a koupě věci, darování, půjčky, zhotovení díla, příprava anebo kontrola smlouvy, náhrada škody, ochrana spotřebitele

Korporace a podnikání

zakládání, změny a likvidace obchodních společností, vztahy mezi společníky, obchodní rejstřík, kapitálové transakce, živnosti a jiná oprávnění

Zaměstnání

pracovněprávní dokumenty, vnitřní organizace zaměstnavatele, ukončování pracovních poměrů, zastupování ve sporech

Rodina

úprava vztahů mezi manžely před manželstvím i po rozvodu, vztahy mezi rodiči a dětmi, rozvody, závěti a dědické dohody

Spory

zastupování v soudních a arbitrážních sporech, spotřebitelské spory u finančního arbitra, hromadné žaloby

Nemovitosti

nemovitosti a byty, prověrka právních vad, prodej a koupě, nájem a pronájem, úschovy kupní ceny, zápisy práv v katastru nemovitostí

Lektorská činnost

v oblasti pojišťovací regulace, GDPR, obchodního, občanského a pracovního práva, pro právníky i neprávníky, manažery i obchodníky

Ostatní

advokátní úschova, ověření pravosti podpisu