Dokumenty

Poučení o ochraně a zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a chráníme v souladu s evropským nařízením GDPR. Informace v příloze.

AML informace

Jsme povinnou osobou podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Informace v příloze.

Poučení o řešení sporů u České advokátní komory

Případné spory mezi advokátem a spotřebitelem lze řešit mimosoudně u České advokátní komory. Informace v příloze.