Advokátní služby pro občany, podnikatele a neziskový sektor
Advokátní kancelář byla založena v roce 1996

Ceník advokátních služeb poskytovaných klientům advokátní kanceláří v oblastech obchodního práva, občanského práva a rodinného práva, jakož i v ostatních právních věcech, je stanoven dle zákona o advokacii a vyhláška o advokátním tarifu. Podle povahy poskytované právní služby lze sjednat odměnu po dohodě s klientem následujícími způsoby:

Úkonová odměna

odměna za služby advokáta je určena počtem úkonů právní služby, které advokát v konkrétní věci pro klienta učiní.
(fixní částka za 1 úkon je dle povahy věci přímo stanovena advokátním tarifem s tím, že po dohodě s klientem může být výše tarifně stanovené odměny sjednána odchylně )

Časová odměna

odměna za služby advokáta je určena počtem hodin, které advokát na zpracování věci pro klienta fakticky vykoná
(hodinová sazba za služby advokáta se v mé advokátní kanceláři dle povahy věci a složitosti věci pohybuje za každou započatou hodinu poskytování právních služeb v rozmezí od 700 Kč do 2 000,-Kč)

Paušalní odměna

odměna za služby advokáta je sjednána pevnou částkou za kompletní vyřízení věci, jejíž výše je s klientem dohodnuta při převzetí zastoupení
(paušální odměnu je možné sjednat zejména ve věcech, v nichž lze předem určit celkový rozsah činnosti advokáta)

V rámci sjednávání výše odměny dbáme na to, aby odměna advokáta kromě časové a obsahové náročnosti věci zohledňovala i finanční možnosti klientů. Při převzetí věci klienty vždy informujeme o předpokládaném rozsahu práce advokáta a o celkových nákladech a hotových výdajích, které bude ze strany klienta nutné vynaložit na úplné vyřešení věci.

Zavřít
© 2016 Advokátní kancelář Mgr. Hana Poláchová. Všechna práva vyhrazena. | Designed by Tryst