Advokátní služby pro občany, podnikatele a neziskový sektor
Advokátní kancelář byla založena v roce 1996

Mgr. Hana Poláchová, advokát s dlouholetými zkušenostmi z generální právní praxe od roku 1992, působí aktivně v řadě právních profesí od roku 1980. Advokátní kancelář Mgr. Hany Poláchové je zavedenou kanceláří poskytující právní poradenství širokému okruhu tuzemských i zahraničních klientů. Vysoká profesionalita, loajalita, diskrétnost a flexibilita jsou samozřejmostí, poskytovanou každému klientovi naší advokátní kanceláře.

Cílem advokátní kanceláře je poskytování právních služeb na vysoké odborné úrovni k zajištění nejvyššího možného prospěchu klienta. Pro dosažení komplexního řešení zadání klientů spolupracujeme s dalšími advokáty, jakož i osvědčenými odborníky z jiných profesích; účetními a daňovými poradci, auditory, notářskými kancelářemi, finančními poradci, soudními znalci z řady oborů a exekutorskými kancelářemi.

Advokátní kancelář poskytuje služby ve všech oblastech práva České republiky, a to v právních věcech sporných i nesporných včetně zastoupení v soudních a rozhodčích řízeních, před soudy všech stupňů a správními orgány, se zaměřením na oblast civilního práva, s důrazem na právo obchodní, právo občanské, rodinné a právo nemovitostí včetně bytů, pro občany, podnikatele (fyzické i právnické osoby) i neziskový sektor.

Ověřujeme pravost podpisů na dokumentech námi vypracovaných i přinesených klienty.

Advokátní služby pro občany

Rozvody, majetkové vypořádání po rozvodu, komplexní řešení záležitostí klientů v oblasti občanského práva a rodinného práva; služby spojené s převody nemovitostí a správou nemovitostí včetně bytů, s činností společenství vlastníků bytů, úschovy peněz, smlouvy z oblasti občanského práva, vztahy občana ke státu.

Advokátní služby pro podnikatele

Založení společností, změny ve společnostech, obchodní smlouvy, řešení otázek pracovního práva u zaměstnavatelů, obchodní právo v oblasti směnek, šeků a cenných papírů, živnostenské právo.

Advokátní služby pro neziskový sektor

Založení obecně prospěšných společností, sdružení občanů, nadací a nadačních fondů včetně všech změn u uvedených forem; poradenství při jejich činnosti.

Obory

Zavřít
© 2016 Advokátní kancelář Mgr. Hana Poláchová. Všechna práva vyhrazena. | Designed by Tryst