Mgr. Hana Poláchová

Advokátní kancelář s třicetiletou tradicí

Máte právní problém? Neřešte jej za pomocí neodborných rad. Obraťte se včas na profesionála.

Zabývám se řešením složitých situací klientů v oboru obchodního a občanského práva včetně práva nemovitostí a rodinného práva. Věnuji se také právu pracovnímu. Realizuji zastupování před soudy dalšími státními orgány a arbitrážními rozhodčími soudy. Při řešení případů komplexně spolupracuji s dalšími odborníky – daňovými poradci, účetními, auditory a soudními znalci. Nabízím také on-line právní služby .

AKHP - Mgr. Hana Poláchová

Služby

Pomohu Vám vyřešit Vaši situaci v těchto oblastech:

Občanské právo

běžné životní situace, prodej a koupě věci, darování, půjčky, zhotovení díla, příprava anebo kontrola smlouvy, náhrada škody, ochrana spotřebitele

Korporace a podnikání

zakládání, změny a likvidace obchodních společností, vztahy mezi společníky, obchodní rejstřík, kapitálové transakce, živnosti a jiná oprávnění

Rodina

úprava vztahů mezi manžely před manželstvím, v jeho průběhu i po rozvodu, vztahy mezi rodiči a dětmi, rozvody, závěti a dědické dohody

Zaměstnání

pracovněprávní dokumenty, vnitřní organizace zaměstnavatele, ukončování pracovních poměrů, zastupování ve sporech

Spory

zastupování v soudních sporech, ve sporech před jinými státními orgány, v arbitrážních sporech

Nemovitosti

nemovitosti a byty, prověrka právních vad, prodej a koupě, nájem a pronájem, úschovy kupní ceny, zápisy práv v katastru nemovitostí

Ostatní

advokátní úschova, ověření pravosti podpisu

Odměna

Odměna je určena na základě dohody advokáta a klienta dle vyhl. č. 177/1996 Sb. – advokátní tarif. Je možno sjednat odměnu hodinovou, celkovou i v rozsahu 10-25% za úspěch ve věci. Ráda Vám připravím nabídku na míru. Jsem plátcem DPH (21%).

AKHP - Mgr. Hana Poláchová

O mně

Jsem advokátka s dlouholetou praxí v celém spektru právních oblastí a se zkušeností vedení samostatné advokátní kanceláře. Nabízím vysoce kvalifikované právní služby české i zahraniční klientele. Vystudovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1994 jsem založila samostatnou advokátní kancelář. Díky dlouholeté zkušenosti disponuji rozsáhlými teoretickými znalostmi a praktickými zkušenostmi ve všech oblastech působnosti.

Hovořím česky, anglicky a rusky.

Spolupracuji s advokátní kanceláří ATP s.r.o. (www.atp.legal).

Reference

Kontakty

Nacházíte se v tíživé situaci a potřebujete pomoc právníka?
Neváhejte se na mě obrátit, ráda vám pomohu vyřešit vaše komplikace.

Mgr. Hana Poláchová, advokát

Patočkova 2472/81, 169 00 Praha 6
IČ : 41087577
Datová schránka: g4tgkey
Registrace České advokátní komory č. 07877
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.